công ty cp phát triển du lịch châu sơn

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CHÂU SƠN

Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Phúc Lai, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

Người đại diện pháp luật: Cao Minh Sơn

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 07/04/2016

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 07/04/2016

Đọc thêm:  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THỊNH HUY