công ty cp dv du lịch cung ứng nguồn lao động và tư vấn du học hitechco

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP DV DU LỊCH CUNG ỨNG NGUỒN LAO ĐỘNG VÀ TƯ VẤN DU HỌC HITECHCO

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 132-134 Đường Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc Trâm

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 17/12/2019

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 17/12/2019