công ty cp du lịch viettown quảng nam

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP DU LỊCH VIETTOWN QUẢNG NAM

Địa chỉ: Thôn Quảng Lăng, Phường Điện Nam Trung, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Người đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Nhung

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 07/01/2011

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 10/01/2011