công ty cp du lịch và vận tải kỳ anh

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ VẬN TẢI KỲ ANH

Địa chỉ: (Nhà ông Dương Minh Sơn), tổ dân phố Tây Trinh, Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Người đại diện pháp luật: Dương Minh Sơn

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 22/12/2015

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 21/12/2015

Đọc thêm:  Công Ty Dược Phẩm Thủ Đức