công ty cp du lịch và thương mại cù lao xanh

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI CÙ LAO XANH

Địa chỉ: 500 Cửa Đại, khối Sơn Phô 1, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Người đại diện pháp luật: Dương Văn Chiến

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 18/12/2009

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 01/01/2010