công ty cp du lịch và thương mại châu á

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI CHÂU Á

Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thái

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 02/08/2010

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 02/08/2010