công ty cp du lịch và thương mại cảnh luận

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI CẢNH LUẬN

Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Thạch Bình, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Luận

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 12/10/2009

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 21/10/2009

Đọc thêm:  công ty tnhh một thành viên dịch vụ và du lịch trung thông