công ty cp du lịch và khách sạn thanh lịch

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN THANH LỊCH

Địa chỉ: Khối 7, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Người đại diện pháp luật: Trần Dương Thủy

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 09/11/2010

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 09/11/2010