công ty cp du lịch và giải trí sài gòn today

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ GIẢI TRÍ SÀI GÒN TODAY

Địa chỉ: 340 Đỗ Pháp Thuận, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện pháp luật: Vũ Minh Đại

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 15/06/2015

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 15/06/2015