công ty cp du lịch sinh thái và sản xuất vật liệu xây dựng nghệ an

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP DU LỊCH SINH THÁI VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 108, khối 6, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Thanh

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 29/03/2007

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 28/11/2008