công ty cp du lịch sản xuất thương mại ngọc thành

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP DU LỊCH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC THÀNH

Địa chỉ: Đường Thanh Niên, khối Phước Trạch, Phường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thành

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 07/10/2014

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 07/10/2014