công ty cp du lịch phú hoàng

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP DU LỊCH PHÚ HOÀNG

Địa chỉ: 69 Trưng Nữ Vương, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Người đại diện pháp luật: Lê Huy Bình

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 27/11/2014

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 10/12/2014