công ty cp du lịch htt

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP DU LỊCH HTT

Địa chỉ: Số 59A, đường Thành Bắc, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Huynh

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 07/03/2014

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 10/03/2014