công ty cp du lịch hồng hải (nộp hộ thuế nhà thầu)

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP DU LỊCH HỒNG HẢI (NỘP HỘ THUẾ NHÀ THẦU)

Địa chỉ: Văn Đăng, Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Người đại diện pháp luật:

Ngày cấp giấy phép ĐKKD:

Ngày doanh nghiệp hoạt động:

Đọc thêm:  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÀNH DUY