công ty cp du lịch hòn một (nộp hộ nhà thầu)

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP DU LỊCH HÒN MỘT (NỘP HỘ NHÀ THẦU)

Địa chỉ: Đảo Hòn Tre, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Người đại diện pháp luật: Phan Văn Chưng

Ngày cấp giấy phép ĐKKD:

Ngày doanh nghiệp hoạt động: