Ảnh GIF chơi game đẹp nhất năm 2012

Đó là một năm tồi tệ cho các trò chơi. Chúng tôi đã có những đỉnh cao và chúng tôi có những điểm thấp nhất của mình, nhưng quan trọng hơn, tất cả chúng tôi đã biến những đỉnh cao và mức thấp đó thành các ảnh GIF động để phần còn lại của Internet nhìn thấy.

Với ý nghĩ đó, chúng ta hãy xem những cái tốt nhất là gì. Chúng tôi sẽ bắt đầu với một vài mục yêu thích của chúng tôi.

Các GIF bên dưới được đóng góp bởi các thành viên Kotaku. Xem thêm trong cuộc thảo luận ở đây.

GIF thưởng (Tìm thấy ở đây):

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= Ảnh GIF chơi game đẹp nhất năm 2012

Xuất bản lại với sự cho phép. Chris Person là một biên tập viên đóng góp tại Kotaku.

Đọc thêm:  Intellivision: Đã qua nhưng không bị lãng quên